Zajęcia online – to obecnie głównie wykłady. Zalecaną i wspieraną przez nas platformą jest Ms Teams.
Dla zajęć, które wymagają w większym stopniu samodzielnej aktywności studentów (bez bezpośredniej łączności nauczyciel akademicki – student) zalecamy platformę Moodle.

Proszę zwrócić uwagę na różnicę w sposobie logowania do tych platform.
W Moodle podajemy sam identyfikator USOS (dla studentów zbudowany z numeru albumu s99999) oraz hasło USOS. W Ms Teams login musi zawierać dodatkowo @s.pwste.edu.pl (na przykład s99999@s.pwste.edu.pl).

Sporadycznie wykładowcy mogą stosować inne rozwiązania techniczne. One nie są wspierane przez CNZ.

Skip to content