1. Platforma działa zgodnie z przepisami prawa polskiego,
  2. Treść publikacji jest udostępniana na własną odpowiedzialność użytkowników, którzy ponoszą odpowiedzialność za działania zgodnie z prawem.
  3. PWSTE dokłada wszelkich starań, aby zostało zachowane bezpieczeństwo danych. Z uwagi na możliwość zmian zakresu dostępności danych przez autorów kursów, PWSTE nie ponosi odpowiedzialności za możliwe rozpowszechnienie treści niezgodne z zamierzeniami Autorów.
  4. Dane udostępniane w trakcie użytkowania Platformy nie będą wykorzystane bez zgody użytkowników do celów innych, niż zapewnienie sprawnego funkcjonowania Platformy.
  5. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony decyzją Władz PWSTE.
  6. Wszyscy studenci PWSTE uzyskują automatycznie dostęp do Platformy. Przy pierwszym logowaniu się (użytkownik i hasło jak w systemie „Wirtualna Uczelnia”), automatycznie zostaje dla nich założone konto. Po zakończeniu studiów konta zostają usunięte, ale nadal istnieje możliwość dostępu na ogólnych zasadach.
  7. Każdy pracownik dydaktyczny PWSTE może uzyskać dostęp do tworzenia i prowadzenia kursu na Platformie. W tym celu należy się zwrócić do administratora serwisu.
  8. Pozostali użytkownicy mogą logować się jako goście, albo uzyskać konto za zgodą władz PWSTE.
  9. Na żądanie użytkowników konto w systemie może zostać usunięte. Nie będą jednak usuwane opublikowane treści (mogą one jedynie zostać ukryte).
  10. Zalogowanie się do Platformy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Skip to content