Podczas korzystania z platformy e-Learningowej PWSTE w Jarosławiu należy pamiętać, że programowanie i materiały umieszczone na stronie są chronione przez prawo polskie („Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994r” Dz. U. Nr 24, poz. 83) oraz przez międzynarodowe postanowienia o ochronie własności intelektualnej i prawnej. Naruszenia zasad wynikających z postanowień powyższej ustawy oraz udzielonej Licencji skutkuje sankcjami prawnymi.

Skip to content