Przypominamy, że kwestie nauczania zdalnego w naszej uczelni reguluje Zarządzenie nr 38/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

3 thoughts on “Nauczanie zdalne w PWSTE – Zarządzenie Rektora

  1. Pingback: keto chipotle bowl

Comments are closed.

Skip to content