Opinia zwrotna

Opinia zwrotna to ankieta służąca do pozyskania opinii studentów.

Standardowo ankieta jest w pełni anonimowa, ale w opcjach można ustawić zapamiętywanie autorów odpowiedzi.

Arkusz opinii może zawierać jedno pytanie, albo być skomponowany z wielu różnych elementów.

Przykładowa opinia składająca się z jednego pytania:

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 31 marca 2020, 08:53