Słownik

Słownik jest budowanym w trakcie zajęć leksykonem pojęć.

Każde hasło składa się z terminu, definicji, słów kluczowych i ewentualnie załączonych plików.

Słownik może być globalny, albo do danej lekcji. Można ustawić automatyczną akceptację haseł, lub wymagać aprobaty. Można też dopuścić komentowanie haseł i tworzenie linków do nich.

Przykład:

Last modified: Tuesday, 31 March 2020, 8:17 AM