Głosowanie

Głosowanie to bardzo prosta ankieta z jednym pytaniem. Odpowiedź może być tylko wyborem wielokrotnym lub jednokrotnym.

Można tą aktywność wykorzystać na przykład do tego, by studenci mogli wybrać jedną z opcji dalszych zajęć.

Prowadzący uzyskuje zarówno statystykę odpowiedzi, jak i informację o tym kto jak głosował. Studenci mogą poznać tylko statystykę odpowiedzi.

Last modified: Tuesday, 31 March 2020, 7:41 AM