Frekwencja

Frekwencja umożliwia kontrolę obecności na zajęciach.

Po zdefiniowaniu frekwencji tworzymy sesje, w trakcie których oczekujemy obecności studentów:

Skoro zaznaczyliśmy, że student nie może rejestrować obecności – musimy zrobić to samemu:

Po uruchomieniu sprawdzania obecności pojawi się okno z zapisanymi na kurs studentami:

Literami jest oznaczany status (O=obecny) – zgodnie z opisem zakładce „Zestaw statusów”).

Jeśli dopuścimy samodzielne logowanie - student musi odszukać sesję i zarejestrować swoją obecność:

Prowadzący zajęcia uzyskuje raport o obecnościach (elektroniczny dziennik).

Last modified: Monday, 30 March 2020, 7:43 AM