Bazy danych

Baza danych to w terminologii Moodle prosta tabela z definiowanymi kolumnami. Na przykład możemy poprosić studentów wyszukanie stron internetowych dotyczących określonej tematyki.

Aby wykonać to zadanie – definiujemy dwie kolumny (dwa pola): adres URL oraz opis / komentarz:

Automatycznie tworzony są formularze dodawania i wyświetlania informacji (formularze te możemy modyfikować).

W tym wypadku URL jest wyświetlany w dwóch polach: URL i Tekst. Pierwsze służy podaniu dokładnego adresu, a drugie – tekstu jaki jest wyświetlany jako link (jeśli pominiemy – wyświetli się to co w polu URL).

Standardowy podgląd spisu jest dostępny w dwóch opcjach: Podgląd listy i Pokaż pojedynczo (tylko jeden wpis widoczny w danym momencie). 

W powyższym widoku (listy) trybik oznacza możliwość edycji, plus wejście w opcję „Pokaż pojedynczo”, kosz – usunięcie, a „łapka” lub zakaz dotyczą weryfikacji.

Weryfikacja dotyczy sytuacji, gdy w opcjach ustawiliśmy konieczność weryfikacji strony przed jej wyświetleniem.

Bazy danych można eksportować (na przykład do arkusza kalkulacyjnego), importować, etc...

Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:29 PM