Edycja ustawień

Na stronie kursu ustawiamy następujące parametry:

 • Kategoria – wybieramy ze spisu wcześniej zdefiniowanych kategorii.

 • Pełna nazwa – nazwa, która pojawi się w spisie kursów i na głównej stronie kursu.

 • Krótka nazwa kursu – pojawia się w miejscach, gdzie pełna nazwa byłaby za długa (na przykład w linkach do kursu).

 • ID kursu – niewidoczny dla użytkowników (studentów) identyfikator alfanumeryczny; stosowany do integracji z bazami/stronami zewnętrznymi.

 • Podsumowanie kursu – krótki opis, który pojawi się na liście dostępnych kursów

 • Format - jedna z form prezentacji kursu:

 • format SCORM – przygotowany przez zewnętrzne programy do redagowania kursów, zgodny z uniwersalnym standardem;

 • format towarzyski - kursu zorganizowany w postaci forum dyskusyjnego

 • układ tematyczny – lista tematów bez ograniczeń czasowych

 • układ tygodniowy – kolejne zagadnienia (lekcje) pojawiają się w określonych odstępach czasu

 • Układ kursu – Pokaż wszystkie sekcje na jednej stronie / jedna sekcja na jednej stronie.

 • Liczba tygodni/tematów – jak długo będzie trwał kurs (układ tygodniowy) lub z ilu tematów będzie się składał (układ tematyczny).

 • Data rozpoczęcia kursu – od tej daty będzie dostępny.

 • Ukryte sekcje - w postaci zminimalizowanej / niewidoczne. Istnienie sekcji zminimalizowanych jest widoczne w postaci szarego pola.

 • Wiadomości do pokazania – w formatach: tematycznym oraz tygodniowym dodatkowo pojawia się sekcja „Aktualności”, Tu wskazujemy ile wiadomości w tej sekcji będzie widocznych (0 – nie widoczna).

 • Pokaż dziennik ocen studentom – czy pokazywać oceny studentom (zaprzeczenie nie wyłącza oceniania, a jedynie ogranicza jego widoczność).

 • Pokaż raporty aktywności - opcja NIE oznacza, że tylko nauczyciel ma dostęp do tych raportów.

 • Maksymalny rozmiar pliku – jeśli studenci mogą przesyłać pliki, to w tym miejscu możemy ograniczyć ich wielkość.

 • Zezwól na dostęp gości - czy użytkownik musi się rejestrować na stronie, aby mieć dostęp do kursu czy też może uzyskać dostęp do niego jako gość.

 • Hasło – dostęp dla gości może być obarowany hasłem.

 • Grupy:

Tryb grup

Możemy tworzyć kursy w trybie grupowym, w którym mamy do wyboru opcje:

 • oddzielne grupy – oznacza to, że każda grupa może widzieć wyłącznie siebie, pozostałe są niewidoczne

 • widoczne grupy – każda grupa widzi inne grupy, ale może pracować wyłącznie w swoim obrębie

Wymuś istnienie grup

Jeśli wymusimy istnienie grup wtedy tryb pracy grupowej będzie dotyczył każdej aktywności w ramach danego kursu. Opcja ta nadpisuje ustawienia trybu grupy przypisane każdej aktywności

Domyślna grupa nadrzędna

Wybieramy z listy grupę, która ma być nadrzędną wobec wszystkich innych • Dostępność – przy ustawieniu 'ten kurs nie jest dostępny dla studentów' – tylko nauczyciel oraz administrator ma możliwość dostępu do kursu

 • Wymuś język - opcja Nie wymuszaj oznacza, że użytkownik będzie miał możliwość przełączenia się na inny (dostępny w systemie) język.

 • Zmiana nazwy ról - możemy zmienić domyślne nazwy dla ról:

  • Manager

  • Course creator

  • Teacher

  • Non-editing teacher

  • Student

  • Guest

  • Authenticated user

  • Authenticated user on frontpage

Ostatnia modyfikacja: środa, 18 marca 2020, 11:00