Co to jest Moodle i dlaczego wybrano takie rozwiązanie na naszą platformę e-learningową.

Moodle jest oprogramowaniem typu LMS (Learning Management System), którego główne funkcje to:

 • rejestracja użytkowników i zarządzanie nimi (autorzy kursów, studenci, prowadzący zajęcia),

 • udostępnianiem i zarządzaniem kursami i innymi materiałami edukacyjnymi,

 • przeprowadzanie testów sprawdzających wiedzę,

System Moodle jest otwarty (open source) i bezpłatny.

Jest on zgodny ze standardem SCORM, co umożliwia tworzenie własnych atrakcyjnych materiałów (na przykład testów) w niezależnych narzędziach obsługujących ten standard. Na przykład Adobe Captivate (komercyjny) lub Exerte (open source).

Aktualizacja: W chwili obecnej obserwujemy bardziej dynamiczny rozwój narzędzi opartych o usługi sieciowe i HTML5. Standard SCORM nie jest popularny. 

Filozofia Moodle

Moodle został zaprojektowany dla wsparcia stylu nauczania nazwanego konstrukcjonizmem społecznym. Według tej filozofii ludzie uczą się najlepiej w interakcji z materiałem dydaktycznym, przygotowując materiały dla innych, oraz w interakcji z innymi uczniami na temat materiału. Różnica między tradycyjnym nauczaniem i nauczaniem zgodnym z filozofią konstrukcjonizmu społecznego jest taka, jak różnica między wykładem i dyskusją.

Moodle nie wymaga użycia metody społecznego konstruktywizmu dla kursów. Jednakże, najlepiej sprawdza się przy takim właśnie podejściu. Podstawowymi elementami kursów w Moodle są aktywności. Najprostsze są aktywności statyczne:

 • Strony internetowe

 • Linki do stron w sieci (w tym materiał na własnej stronie Moodle)

 • Katalogi plików

 • Dowolny tekst lub obraz

Moodle pozwala także dodawać interaktywne materiały szkoleniowe. Takie materiały pozwalają na interakcję poprzez odpowiadanie na pytania, wpisywanie tekstów lub wysyłanie plików:

 • Ankiety

 • Głosowanie

 • Lekcja

 • Quiz

 • Warsztaty

Dostępne są również aktywności umożliwiające współdziałanie uczniów ze sobą. Są one wykorzystywane do tworzenia społeczności wokół materiał kursu:

 • Forum,

 • Czat

 • Słownik pojęć (uczniowie i / lub nauczyciele mogą uzupełniać słowniki)

 • Wiki - jest to narzędzie do współpracy znajome dla większości uczniów (vide Wikipedia)

 • Zadanie (możliwość przeglądu oraz przekazania informacji zwrotnej)

Istnieją też dodatkowe moduły Moodle, które pozwalają na inne typy interakcji – na przykład planowanie spotkań ze sobą.  

 

Zarządzanie studentami

Ważną funkcją Moodle jest zarządzanie uczniami (studentami). Funkcja ta obejmuje:

 • Dostęp do informacji o uczestnikach kursu.

 • Dzielenie uczestników na grupy.

 • Zapisy do kursów, kalendarze, organizer.

 • Śledzenie aktywności studentów i ich ocenianie.

 • Komunikacja między użytkownikami platformy.

Dostęp do informacji

Możemy obejrzeć aktywność wszystkich uczestników konkretnego kursu. Studenci tworzą profile osobiste, na których mogą udostępniać informacje pomocne w nawiązywaniu kontaktów i formowaniu się społeczności online.

Organizacja

Uczestników kursów można dzielić na grupy. Grupy mogą być dzielone na różne kategorie. Pomocnym w komunikacji w obrębie grupy jest kalendarz z organizerem. Umożliwia on tworzenie zapowiedzi zdarzeń. Mogą one służyć do:

 • przypominania uczestnikom kursów o ważnych zdarzeniach związanych z kursem,

 • informowaniu (przez administratora) o zdarzeniach ważnych dla wszystkich kursów – na przykład o pracach administracyjnych,

 • przekazywania informacji przez nauczyciela,

 • zapamiętywania własnych notatek.

Alarmy kalendarza mają przyporządkowane kolory kategorii.

Śledzenie aktywności i ocenianie

Standardowe skale obejmują przyporządkowywanie wartości 1-100%. Instruktorzy mogą definiować własne skale do oceniania, dostosowane do specyfiki treści. Własne skale łatwo się tworzy i wiąże z różnymi formami aktywności.

Ekrany z ocenami są bardzo przejrzyste i zawierają zarówno informacje o skalach ocen, jak i uzyskane oceny. Wykazy ocen można eksportować w formacie tekstowym, lub arkusza kalkulacyjnego.

Nauczyciel może śledzić nie tylko uzyskiwane oceny, ale pełną aktywność studenta. W tym celu prowadzone są tak zwane logi systemowe. Można zobaczyć kursy w których student uczestniczy, oraz uzyskany przez niego dostęp do konkretnych zasobów.

Dlaczego Moodle?

Jan Marković wymienia cztery powody, dla których Moodle wybrano na AGH:

 1. Administracja – Nie z wszystkich tych opcji korzystamy, ale zapisywanie uczestników na kurs, dzielenie ich na grupy, określanie, kto ma jakie prawa czy wystawianie ocen to nudna robota i człowiek chciałby poświęcić czas na coś ciekawego, np. uczenie. Moodle to, jak wskazuje angielska nazwa takich narzędzi, system zarządzania uczeniem i w tej funkcji sprawdza nam się doskonale. Na klasycznych zajęciach, prowadzonych zgodnie z procedurami i zwyczajami kształcenia formalnego, na pewno jest jeszcze bardziej przydatny.
 2. Wspólna przestrzeń. Należy rozumieć to dwojako. Po pierwsze jako wspólną przestrzeń dla wszelakich zasobów. Uczestnicy kursów zazwyczaj lubią mieć wszystko w jednym miejscu i trudno im się dziwić. Materiały można gromadzić na blogu, w chmurze albo na wet na szeregu różnych serwisów i kojarzyć je ze sobą np. systemem zakładek społecznych, takich jak del.icio.us, żadne z tych rozwiązań nie jest jednak tak przejrzyste ani też w swym schemacie znajome uczącym się. W Moodle’u odnajdują odpowiednik klasycznej biblioteki czy systemu folderów, które znają od lat. W drugim rozumieniu to wspólna przestrzeń dla ludzi. To konkretne miejsce, w którym mogą się spotkać, jak klasa lekcyjna czy kawiarenka (znów znane „od zawsze” rozwiązanie). Jeśli naszym celem jest zbudowanie grupy, to nie chcemy tego komplikować odrzucając najbardziej oczywiste miejsce zbiórki przed wspólnym wypadem.
 3. Prywatność. Wspólną przestrzeń łatwiej chronić. Co całkowicie zrozumiałe, proces uczenia się obfituje w niedokończone lub nieudane podejścia. Prawie nikt nie czuje się swobodnie upubliczniając takie próby. To może być silny czynnik odstraszający od aktywnego uczestnictwa. Zamykając się za formularzem logowania efektywniej zarządzamy prywatnością. Ma to tę wadę, że niełatwo pochwalić się na zewnątrz swoimi udanymi podejściami, ale jest ona łatwiejsza do przeskoczenia.
 4. Prostota. Moodle, z punktu widzenia uczestnika kursu, jest bardzo prostym narzędziem. Pomyszkuje się trochę po platformie, opublikuje wpis na forum, wykona jedno zadanie i już właściwie wszystko wiadomo. Jak znalazł dla osób, które mają zwykle niewiele doświadczeń z e-learningiem, a już żadnego z kształceniem się z użyciem otwartych czy społecznościowych narzędzi i serwisów. Nie projektujemy kursu technicznego, więc nie chcemy spędzać tygodni na szkoleniu uczestników z obsługi aplikacji.

Dla nas istotny jest jeszcze powód piąty: Mooodle wybrano na AGH. PWSTE Jarosław jest uczelnią na której pracuje bardzo wielu naukowców z AGH. Mamy nadzieję, że ich doświadczenia z e-nauczaniem zostaną także u nas wykorzystane.

Literatura:

 1. http://blog.platformyedukacyjne.pl/category/moodle/
 2. https://poznajmoodle.pl/home/ 
 3. https://docs.moodle.org/ (j.angielski)
Last modified: Wednesday, 22 April 2020, 6:00 PM