Logowanie do platformy PWSTE Moodle

Link do strony logowania: http://elearning.pwste.edu.pl/moodle/login

W trakcie logowania zakładane jest automatycznie konto na podstawie danych z systemu USOS!!!

Prośba do prowadzących zajęcia:

Prosimy nie zakładać kont ręcznie, gdyż mogą się wówczas konta powtórzyć. Kolejność powinna być taka, że najpierw się logują użytkownicy do systemu, a później następuje ich wpisanie na kurs

Ostatnia modyfikacja: niedziela, 22 marca 2020, 11:26