Instrukcja do testu

Celem zaliczenia kursu należy rozwiązać test egzaminacyjny.
Pomimo że test jest nieco „podchwytliwy”, nie jest trudny. Chodzi w nim bowiem tylko o to, by utrwalić pewne wiadomości. Z tego też powodu nie ma ograniczonej liczby podejść. Niemniej zaliczenie testu jest obowiązkowe. Test trwa do 15 minut i trzeba uzyskać co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, aby go zaliczyć.

W trakcie rozwiązywania proszę zwrócić uwagę na formę pytania (czasem zdarza się pytanie o negację). Większość pytań jest „wielokrotnego wyboru”, a więc dopuszcza się więcej niż jedną poprawną odpowiedź. Jednak punktowana jest każda odpowiedź (a nie tylko pytania ze 100% poprawnymi odpowiedziami).

Test trwa do 15 minut i trzeba uzyskać co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, aby go zaliczyć.

Po wejściu do testu, zazwyczaj pojawia się informacja: „Aby móc rozwiązywać ten quiz, musisz najpierw zapisać się do tego kursu”. Zapisujemy się w menu po prawej stronie:

Po zapisaniu przy ponownym wejściu na test uzyskujemy możliwość jego rozwiązania:

Kolejne ostrzeżenie dotyczy ograniczenia czasowego:

Po zakończeniu quizu wyświetla się podsumowanie:

Klikamy „zatwierdź wszystkie i zakończ”, po czym uzyskujemy, możliwość przejrzenia wyników testu. Na koniec pojawia się podsumowanie:

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 październik 2012, 09:45