Platforma komunikacyjna, czyli jak zacząć?

Najprostszym sposobem wykorzystania platformy e-learningu jest traktowanie jej jako forum komunikji ze studentami....

Korzystanie z e-learningu nie jest trudne i nie wymaga dodatkowej pracy! Portal e-learningu należy traktować przede wszystkim jako platformę komunikacji między nauczycielem, a studentami. Nauczyciel może umieszczać na niej pliki i linki do dodatkowych materiałów w internecie. Dzięki temu uzyskujemy:

1. Możliwość samodzielnego zapoznania się z tematyką wykładu lub ćwiczenia przez studenta. Studenci łatwiej przyswajają treść wykładów i potrafią zidentyfikować kwestie najtrudniejsze, które wymagają wyjaśnienia. Powinno to znacząco wpływać na jakość kształcenia.

2. Umieszczanie na portalu materiałów uzupełniających pozwala na ograniczenie wykładu do kwestii fundamentalnych, pozostawiając szczegóły do samodzielnego ćwiczenia. Następne zajęcia mogą być przeznaczone na wyjaśnienia / rozwiązywanie problemów. Taki sposób organizacji zajęć spotyka się na uczelniach zachodnich. Daje on doskonałe efekty.

3. Możliwość organizacji kursu w formie tematycznej a nie chronologicznej prowadzi do bardziej nowoczesnego podejścia do kształcenia. Kompleksowe poznawanie danego zagadnienia jest znacznie łatwiejsze, niż tradycyjne podejście systematyczne. Dla przykładu tradycyjne zajęcia z anatomii obejmują omówienie układu kostnego, układu krwionośnego i.t.d. Podejście nowoczesne będzie polegać na przykład na kompleksowym omówieniu dłoni.

4. Forum dyskusyjne studentów może być najlepszym źródłem informacji na temat organizacji zajęć i możliwości ich doskonalenia. Kumulowanie doświadczeń i zasobów ułatwia przygotowanie zajęć w kolejnych latach. Jest to krok w kierunku zmiany zasad kształcenia z tradycyjnego – skoncentrowanego na nauczycielu, na skoncentrowanego na uczniu. Nauczyciel przechodzi z woli mistrza do roli przewodnika. Korzyści z takiego podejścia są obustronne. Studenci bardziej angażują się w zajęcia, a nauczyciele mają silniejszą motywację do poszerzania i aktualizowania swej wiedzy. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowoczesnych technologii.

Co zrobić, by wystartować?

Należy skontaktować się z administratorem portalu (Jerzy Wawro, tel. 16-6244639, mail:jurek.wawro@pwste.edu.pl) w celu założenia konta i kursu. Po założeniu konta i kursu, to użytkownik będzie decydował o tym, jakie informacje i w jakim układzie będą publikowane, jaki będzie dostęp do kursu (publiczny, czy tylko dla zapisanych studentów oraz jaka będzie procedura zapisów). Każdy student może się logować do platformy (login i hasło jak do Wirtualnej Uczelni), ale sposób zapisywania na kursy zależy od decyzji prowadzącego kurs.

D

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 wrzesień 2019, 08:38