Quizy i egzaminy

Na platformie e-learningowej Moodle do przeprowadzania testów on-line służy quiz. Testy i egzaminy buduje się przy użyciu tego narzędzia z różnego typu pytań, dodawanych do bazy pytań.

Tworzenie Quizu

Quiz dodajemy do kursu tak, jak każdy inny zasób:Parametry które wprowadzamy przy zakładaniu kursu można w każdej chwili zmieniać – poprzez funkcję „Edytuj ustawienia”.

Najważniejsze parametry:

 • Nazwa – obowiązkowa nazwa lub temat quizu (identyfikator);
 • Wprowadzenie – opis przeznaczenia, warunki zaliczenia etc...;
 • Otwórz quiz – termin od którego quiz ma być dostępny;
 • Zamknij quiz – termin do którego quiz ma być dostępny;
 • Limit czasu - czy czas na rozwiązanie ma być ograniczony, do ilu minut;
 • Kolejność pytań – pytania mogą być w losowej kolejności.

Czas: czas otwarcia i zamknięcia testu, oraz czas, w jakim student będzie musiał odpowiedzieć na pytania. Parametr: „Po upływie czasu” decyduje co zrobić, gdy student w tym czasie się nie zmieścił.

Chcąc ustalić terminy dostępności – musimy zaznaczyć pola włącz – oznaczające konieczność uwzględnienia podanych terminów:


OcenaPodajemy kategorię ocen (standardowo bez kategorii), próg zaliczeniowy i ilośc podejść. Liczba podejść (Dostępne Podejścia) do rozwiązywania quizu większa niż 1 oznacza, że dozwolone są wielokrotne próby. Kolejny parametr (Metoda oceniania) decyduje, czy wybierana będzie najwyższa ocena (domyślnie), czy z ostatniego podejścia, lub też średnia …

Układ: ile pytań mieści się na stronie (standardowo jedno pytanie na stronę).


  Po założeniu kursu przystępujemy do dodawania pytań, które równocześnie są dodawane do bazy pytań (dostępnej z menu po prawej stronie).

  Zasady oceniania

  Ilość parametrów jest sporo większa, niż wyżej opisano. O trudności quizu decydują:

  • procent punktów konieczny do uzyskania do zaliczenia;
  • ilość podejść;
  • możliwość powrotów;
  • czas na rozwiązanie testu.

  Parametry te należy tak dobrać, aby zminimalizować możliwości korzystania z niedozwolonej pomocy. Należy też raczej korzystać z możliwości losowania kolejności pytań i odpowiedzi. To ogranicza możliwość stosowania „gotowców”.

  Inne parametry decydujące o sposobie realizacji testu:

  Metoda oceniania. Parametr ten pozwala określić sposób oceny:
  • Najwyższa ocena: o ostatecznym wyniku testu decyduje najbardziej udana próba,
  • Średnia ocena: wynik testu jest średnią ze wszystkich zrealizowanych podejść,
  • Pierwsza próba: liczy się wynik pierwszej próby;
  • Ostatnia próba: liczy się wynik ostatniej próby.

  Każda nowa próba na podstawie następnej. Budując test o wielu podejściach (parametr Dostępne podejścia) możemy zezwolić studentom na podgląd odpowiedzi i poprawianie błędnych odpowiedzi przy każdej następnej próbie.
  Opcje przeglądu. Co ma być wyświetlane w czasie próby i po jej zakończeniu.     Baza pytań

     Nowe pytania są dodawane do bazy i mogą być użyte w innych testach w ramach tego samego kursu. Baza pytań jest podzielona na kategorie. Automatycznie są zakładane domyślne kategorie dla kursu i dla testu. Przykład:


     Na powyższym rysunku (dostępnym po wybraniu „Edycja testu”) widzimy, że w bazie są trzy pytania – w kategorii domyślnej dla kursu.
     W skład quizu mogą wchodzić wszystkie lub część pytań wybranej kategorii. Można też wybrać dodawanie z bazy losowo.
     Na przykład dodawanie 20 pytań losowanych z kategorii zawierającej 60 pytań:     Pytania mogą mieć różną formę. Na przykład tak/nie, wielokrotnego wyboru, czy dopasowanie odpowiedzi do pytań. Każdemu pytaniu przypisujemy wagi, na podstawie których wylicza się wynik testu.

     Najczęściej używane typy pytań

     1. Wybór wielokrotny

     Najbardziej popularnym typem pytania jest pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiadając na nie należy wybrać prawidłową odpowiedź z listy. Jeśli tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, pytanie zostanie wyświetlone w postaci kółek do zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi. Na przykład: Ile nóg ma ślimak? Wybierz odpowiedź

     a. jedną
     b.  dwie
     c.  trzy
     d.  cztery

     Jeśli mamy więcej niż jedną jedną prawidłową odpowiedź, zaznacza się je w prostokątach.

     Przykład:Proszę wskazać które miasta należą do Podkarpacia. Wybierz co najmniej jedną odpowiedź

     a. Przemyśl
     b.  Mielec
     c.  Dębica
     d.  Tarnów

     2. Krótka odpowiedź.

     Należy podać odpowiedź w polu edycji.

      

     3. Prawda/Fałsz.

     Należy zdecydować, czy dane twierdzenie jest prawdziwe, czy też nie.

      

     Last modified: Sunday, 17 May 2020, 12:53 PM