Quizy i egzaminy

Na platformie e-learningowej Moodle do przeprowadzania testów on-line służy quiz. Testy i egzaminy buduje się przy użyciu tego narzędzia dwuetapowo. Najpierw tworzy się bazę pytań, a później z tych pytań buduje testy.

Baza pytań

Przed utworzeniem quizu (testu) należy uzupełnić bazę pytań. W skład quizu mogą wchodzić wszystkie pytania wybranej kategorii, jakie znajdą się w bazie. Można też wybrać tylko część z dostępnych pytań. Pytania mogą mieć różną formę. Na przykład tak/nie, wielokrotnego wyboru, czy dopasowanie odpowiedzi do pytań.

Każdemu pytaniu przypisujemy wagi, na podstawie których wylicza się wynik testu.

Najczęściej używane typy pytań

1. Wybór wielokrotny

Najbardziej popularnym typem pytania jest pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiadając na nie należy wybrać prawidłową odpowiedź z listy. Jeśli tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, pytanie zostanie wyświetlone w postaci kółek do zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi. Na przykład: Ile nóg ma ślimak? Wybierz odpowiedź

a. jedną
b. dwie
c. trzy
d. cztery

Jeśli mamy więcej niż jedną jedną prawidłową odpowiedź, zaznacza się je w prostokątach.

Przykład:Proszę wskazać które miasta należą do Podkarpacia. Wybierz co najmniej jedną odpowiedź

a. Przemyśl
b. Mielec
c. Dębica
d. Tarnów

2. Krótka odpowiedź.

Należy podać odpowiedź w polu edycji.

 

3. Prawda/Fałsz.

Należy zdecydować, czy dane twierdzenie jest prawdziwe, czy też nie.

 

Tworzenie Quizu

Quiz dodajemy do kursu tak, jak każdy inny zasób:

Po dodaniu ustalamy podstawowe własności quizu:

 • Nazwa – obowiązkowa nazwa lub temat quizu (identyfikator);
 • Wprowadzenie – opis przeznaczenia, warunki zaliczenia etc...;
 • Otwórz quiz – termin od którego quiz ma być dostępny;
 • Zamknij quiz – termin do którego quiz ma być dostępny;
 • Limit czasu - czy czas na rozwiązanie ma być ograniczony, do ilu minut;
 • Kolejność pytań – pytania mogą być w losowej kolejności.

Zasady konfigurowania quizu

Ilość parametrów jest sporo większa, niż wyżej opisano. O trudności quizu decydują:

 • procent punktów konieczny do uzyskania do zaliczenia;
 • ilość podejść;
 • możliwość powrotów;
 • czas na rozwiązanie testu.

Parametry te należy tak dobrać, aby zminimalizować możliwości korzystania z niedozwolonej pomocy. Należy też raczej korzystać z możliwości losowania kolejności pytań i odpowiedzi. To ogramnicza możliwość stosowania „gotowców”.

Inne parametry decydujące o sposobie realizacji testu:

 • Metoda oceniania. Parametr ten pozwala określić sposób oceny:
  • Najwyższa ocena: o ostatecznym wyniku testu decyduje najbardziej udana próba,
  • Średnia ocena: wynik testu jest średnią ze wszystkich zrealizowanych podejść,
  • Pierwsza próba: liczy się wynik pierwszej próby;
  • Ostatnia próba: liczy się wynik ostatniej próby.
 • Każda nowa próba na podstawie następnej. Budując test o wielu podejściach (parametr Dostępne podejścia) możemy zezwolić studentom na podgląd odpowiedzi i poprawianie błędnych odpowiedzi przy każdej następnej próbie.
 • Opcje przeglądu. Co ma być wyświetlane w czasie próby i po jej zakończeniu.

Wybór pytań

Wybrane pytania z bazy należy przypisać do quizu. W tym celu wchodzimy do quizu i wybieramy z menu funkcję „Edytuj quiz”. Wyświetla się ekran na którym przypisujemy pytania do quizu:

Last modified: Wednesday, 7 November 2012, 10:35 AM