Konfiguracja Windows XP - krok po kroku

Przechodzimy do ustawień zaawansowanych połączenia sieci bezprzewodowej:

Ustawiamy opcje:

Naciskamy guzik Konfiguruj aby odznaczyć pole:

Akceptujemy ustawienia, a następnie klikamy na dymek i wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło (pomijamy pole z nazwą domeny).

Uwaga: Każda zmiana hasła za pośrednictwem serwisu webowego Wirtualna Uczelnia pociąga za sobą konieczność usunięcia a następnie utworzenia połączenia nowo. Rekonfiguracja połączenia z nowym hasłem w przypadku systemu operacyjnego Windows XP nie powiedzie się.

Last modified: Wednesday, 26 September 2012, 3:17 PM