Tematyka

 • Wprowadzenie

  Celem niniejszego kursu jest pomoc w korzystaniu ze zbiorów Biblioteki.

  Obejmuje on zarówno podstawowe wymogi (regulamin) jak i opis systemu wypożyczania książek i czasopism.

  Zaliczenie kursu jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i inżynierskich oraz jednolitych magisterskich.

  Warunkiem zaliczenia jest:

  • zaliczenie testu będącego elementem tego kursu
  • zapisanie się do biblioteki
 • Zasady korzystania z biblioteki

  Materiały użyteczne do przygotowania się do testu egzaminacyjnego.

 • Test egzaminacyjny

  Test, którego zdanie jest niezbędne do zaliczenia kursu bibliotecznego.