Kurs na potrzeby prowadzenia zajęć z Kartografii dla studentów drugiego roku (4 semestr) studiów pierwszego stopnia na kierunku Geodezja i kartografia w IIT