Proszę o utworzenie kursu "Ekonomika przedsiębiorstwa - 2021/2022" w ramach Instytutu Ekonomii i Zarządzania.