Bardzo proszę o uruchomienie kursu z przedmiotu Seminarium dyplomowe.

Stanisław Popek