Bardzo proszę o uruchomienie kursu z przedmiotu Logistyka zaopatrzenia.

Stanisław Popek