Bardzo proszę o uruchomienie kursu Towaroznawstwo  - wykład 2021/2022.

Stanisław Popek