Wykłady z przedmiotu Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej.

Instytut Pracy Socjalnej PWST-E 

Kierunek: Praca Socjalna - III Rok