Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacje dla potrzeb wsparcia nauczania synchronicznego z przedmiotu Proseminarium - semestr zimowy i letni 2021/22.