Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacje dla potrzeb wsparcia nauczania synchronicznego z przedmiotu Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa - semestr zimowy 2021/22