Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacje dla potrzeb wsparcia nauczania synchronicznego z przedmiotu Audytowanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania - semestr zimowy 2021/22