Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacje dla potrzeb wsparcia nauczania synchronicznego z przedmiotu Controlling Operacyjny w Przedsiębiorstwie - semestr zimowy 2021/22