Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 2021_ 2. rok, I stopień, 4. semestr / wykład/ dr hab. Z. Ciekanowski