Przedmiot realizowany w semestrze letnim 2020/2021na kierunku Zarządzanie II.