Przedmiot realizowany na kierunku Zarządzanie I stopnia w semestrze letnim 2020/21.