Celem kursu jest zaliczenie przedmiotu przez studentów w sesji letniej 2020/2021