kolokwium ze statystyki opisowej dla kierunku zarządzanie studia pierwszego