Kurs dla studentów kierunku Zarządzanie prowadzonego w Instytucie Ekonomii i Zarządzania