Szkoleniu z zakresu „Prowadzenia zajęć dydaktycznych i szkoleń metodami i technikami kształcenia na odległość (e-learning)” w PWSTE w Jarosławiu.