Omawiane będą zagadnienia związane ze znaczeniem procesów demograficznych dla sytuacji społeczno-gospodarczej państw.