Celem kursu jest analiza podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem systemów edukacyjnych z perspektywy socjologicznej.