Kurs ,,zaliczeniowy" umożliwiający zaliczenie przedmiotu Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy, zatrudnienie socjalne. Dodatkowy termin.