Wykłady z przedmiotu Fotogrametria na kierunku Geodezja i kartografia II stopnia – studia stacjonarne (I rok, semestr I).