Zaliczenie na ocenę z przedmiotu Struktura i organizacja pracy socjalnej - 5 pytań o charakterze otwartym. Czas na udzielenie odpowiedzi - 35 minut.