Celem zajęć jest podkreślenie roli rodziny zarówno jako podstawowej grupy społecznej jak i struktury społecznej. Zostanie przedstawiona interakcja pomiędzy współczesną rodziną a warunkami społecznymi i bytowymi, charakterystycznymi dla Polski w ostatniej dekadzie, a zwłaszcza współczesne zagrożenia dla modelu rodziny rozumianego jako wspólnota życia i miłości. W trakcie wykładu zwraca się szczególną uwagę na aspekty socjologiczno-terapeutyczne, a także na czynnik religijny.