Kurs Konstrukcje mostowe II NS przedstawia podstawowe zasady kształtowania i projektowania kolejowych obiektów mostowych o konstrukji zespolonej oraz procedury i możlwiości wykorzystania wspomagania komputerowego w projektowaniu konstrukcji zespolonych.