Kurs Konstrukcje mostowe NS przedstawia podstawowe zasady kształtowania i projektowania drogowych obiektów mostowych o konstrukji żelbetowej oraz procedury i możlwiości wykorzystania wspomagania komputerowego w projektowaniu konstrukcji żelbetowych.