Kurs Konstrukcje mostowe II  przedstawia podstawowe zasady kształtowania i projektowania kolejowych obiektów mostowych o konstrukji zespolonej oraz procedury i możlwiości wykorzystania wspomagania komputerowego w projektowaniu konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.