Kurs służy przeprowadzeniu zaliczenia z przedmiotu Audytowanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania.