W tym miejscu znajdują się informacje dla studentów Pedagogiki dotyczące zaliczenia różniccprogramowych z przedmiotu Psychologia kliniczna małego dziecka - zajęcia praktyczne