Kurs Konstrukcje mostowe przedstawia podstawowe zasady ustalania obciążeń oraz obliczania i kształtowania  zbrojenia drogowych obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej.