Praktyki zawodowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość