Celem zajęć  jest przekazanie informacji w zakresie towaroznawstwa jako dyscypliny dydaktycznej,  wykształcenie u studentów umiejętności  planowania procesu badawczego i wnioskowania na jego podstawie o jakości towarów oraz uświadomienie Im zalet pracy zespołowej i  przyjmowania w zespole różnych ról.