umieszczane są tutaj treści i zadania stanowiące podstawę zaliczenia przedmiotu